Tilbud til målgruppen

ProjektGIV henvender sig til børn og unge i alderen 8-24 år, der er bosiddende i Greve, Ishøj og Vallensbæk kommuner og lever med eller i en familie med stof-, pille- eller alkoholproblemer. Vi tilbyder forskellige samtale- og kropsgruppeforløb og mulighed for individuel rådgivning.

 

 

Grupper

 

Børnegruppen

Et forløb for de 8-12 årige i en tryg samtalegruppe med temaer som:

 • Følelser og forsvar, afhængighed og medafhængighed.
 • ”De fire børneroller”, vrede, personlig udvikling og kommunikation.
 • Skyld og skam, forandring og udvikling.

 

Teenagegruppen

Et forløb for de 13-17 årige i en tryg samtalegruppe, hvor teenagerne kan:

 • Mødes i et fællesskab, som heler sårene og afhjælper
  følelsen af at være ensom og anderledes.
 • Få nyttige værktøjer, som kan hjælpe dem til at forbedre selvværdet.
 • Opnå større viden om misbrug af rusmidler og medafhængighed.

 

Ungegruppen

Et forløb for de 18-24 årige i en tryg samtalegruppe, hvor de unge kan:

 • Dele erfaringer med andre og afhjælpe følelsen af at være ensom og anderledes.
 • Få nyttige værktøjer, som kan hjælpe dem til at komme videre i eget liv.
 • Opnå større viden om misbrug af rusmidler og medafhængighed.

 

Kropsgruppen

Undertrykte følelser kan sætte sig i kroppen og manifestere sig fysisk som somatiske vanskeligheder. I kropsgruppen kan børn og unge fysisk bearbejde de traumer, der har sat sig i kroppen.

 

Mindfulness

Mange af de børn og unge, der er vokset op i en familie med stof- eller alkoholproblemer, har et højt stressniveau. I denne gruppe lærer de mindfulness til at opnå ro, mere balance og mindre stress.

 

 

Individuelt

 

Socialrådgiveren

Her er en mulighed for at få råd og vejledning gennem hele forløbsperioden.

Råd og vejledning i forhold til det offentlige system og lovgivning.

Løbende samtaler omkring ”bekymringsniveauet” i familien, fx sammen med en projektmedarbejder.

 

Psykologen

Hvis det bliver vurderet, at barnet eller den unge har brug for sit eget forløb for at kunne få noget ud af de øvrige behandlingstilbud, bliver der tilbudt psykologsamtaler. Formålet er at støtte barnet eller den unge i at mærke og formulere konkrete ønsker og behov og give mulighed for at finde nye måder at handle på.

 

Kropsterapien

Det individuelle kropsterapeutiske forløb har samme udgangspunkt som kropsgruppen. Det er for børn eller unge, der ønsker at arbejde med deres problemer på et dybere kropsligt plan.

 

Familiesamtalerne

Stof- og alkoholproblemer kan opløse de familiære bånd. Familiemedlemmerne kan derfor have svært ved at kommunikere med hinanden. Samtalerne er for de familier, der vil arbejde med familiedynamikken, så alle i familien trives bedre.

 

 

Hvad sker der, når jeg ringer ind?

ProjektGIV afvikles ved udgangen af 2019

 

I kan finde information om kommunernes andre tilbud på kommunernes hjemmesider:

 

www.greve.dk   ·  www.ishoj.dk   ·  www.vallensbaek.dk