Temapakker

Hvad er en Temapakke ?

 

En Temapakke er en konkret, målrettet og tidsafgrænset indsats fra PPR med et særligt fokus. Målet med Temapakkerne er at støtte de voksne omkring børn og unge med henblik på inklusion i almenmiljøerne.

 

Vi har to introforløb á en time, men ud over det, så kan alle forløb tilpasses jeres behov i fht. tid, afvikling, integration i eksisterende undervisning mm. Få besøg af en projektmedarbejder, så vi sammen kan tilrettelægge et forløb ud fra jeres ønsker og behov.

 

 

Hvem kan bestille en Temapakke ?

 

Temapakkerne kan bestilles af pædagoger og lærere i dagtilbud, skoler og klubber via deres leder. Herudover kan man kontakte de PPR medarbejdere, der er tilknyttet dagtilbuddet, skolen eller klubben.

 

 

Hvilke emner tages der udgangspunkt i?

 

1.     Viden om børn i familier med stof- og alkoholproblemer (Indskoling).

2.     Oplæg for Børn. Barn i familie med stof- og alkoholproblemer (indskoling).

3.     Viden om unge i familier med stof- og alkoholproblemer (mellemtrin).

4.     Oplæg for Børn. Barn i familie med stof- og alkoholproblemer (mellemtrin).

5.     Viden om unge i familier med stof- og alkoholproblemer (udskoling).

6.     Oplæg for Unge. Ung i familie med stof- og alkoholproblemer (udskoling)

7.     Viden om unge i familier med stof- og alkoholproblemer (ungdomsuddannelser).

8.     Oplæg for Unge. Ung i familie med stof- og alkoholproblemer (ungdomsuddannelser).

9.     Oplæg for personale. Børn og unge som vokser op i en familie med stof- og alkoholproblemer

 

 

>> Download pdf af Temapakkefolder

ProjektGIV afvikles ved udgangen af 2019

 

I kan finde information om kommunernes andre tilbud på kommunernes hjemmesider:

 

www.greve.dk   ·  www.ishoj.dk   ·  www.vallensbaek.dk